شرکت خدمات مسافرت هوايي آژند سير طوس با مجوز رسمي از سازمان هواپيمايي کشوري طي انجام امور اداري لازم در اداره ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوي به ثبت رسيده است.

مشتري مداري، جلب اعتماد و رضايت از اهداف اوليه اين شرکت مي باشد.

 رزرو و صدور انواع بليت به صورت حضوري وغير حضوري با کليه ايرلاين هاي داخلي و بين المللي جزو خدمات اين شرکت هستند.